JOGSZABÁLYOK


Jogszabályok

 1. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 2. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; valamint annak végrehajtási rendeletei;
 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 4. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 5. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
 6. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 7. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
 8. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
 9. 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 10. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 11. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 12. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 13. 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
 14. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;
 15. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
 16. 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról;
 17. 2016 évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről.